Kërkesë për ofertë

Plotësoni të dhënat më poshtë për të kërkuar një ofertë për Billy

* Kush eshte numri i personave qe do perdorin programin ne te njejten kohe (perjashto ata qe do leshojne fatura Pa-para ne dore)
** Numri i faturave te shitjes dhe te blerjes ME-para ne dore (Cash dhe karte debiti/krediti). Per te llogaritur nr. e faturave te shitjes mund ti referoheni nr. te kuponave fiskale
*** Numri i faturave te shitjes dhe te blerjes Pa-para ne dore dhe elektronike. Per te llogaritur kete numer mund ti referoheni librave te shitjes dhe blerjes.
**** Nese kerkoni me shume se 1 perdorues ath. programi duhet te instalohet ne serverat tuaj (nese keni) ose ne Cloud.